Ustawienia motywu

Układ trybu
Aktualny kolor
Aktywny kolor
Wybierz swoje kolory
Curent Color:
Wyczyść
0 Przedmiot

Koszyk(0)

W koszyku nie ma jeszcze produktów
VAT (wliczony) 0,00 zł
Razem (brutto) 0,00 zł

Zwrot produktów

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów 

W przypadku nabycia produktów w naszym sklepie mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie dostarczenia do Państwa lub do osoby trzeciej wskazanej w zamówieniu niebędąca przewoźnikiem produktu.

 W celu odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli poprzez np.: e-mail, list pocztowy, czy przy użyciu załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy.

W momencie otrzymania odstąpienia od umowy prześlemy Państwu niezwłocznie np. poprze e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia. 

Aby móc skorzystać z tego prawa należy zwrócić produkty przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy i otrzymaniu zwrotu przesyłki, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez organicdrogeria.pl sposób dostawy) 

Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodnimy inny środek płatności. 

 Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

- Adresat: 

- Niniejszym informuję o moim............................................................ odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

-  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) .......................................

-  Numer dokumentu (FV) ................................................

- Imię i nazwisko konsumenta ...........................................

- Adres konsumenta ........................................................

- Podpis konsumenta  w przypadku  wersji papierowej

- Data 

(*) niepotrzebne skreślić

Przesłanie go do nas na poniższy adres:

e-mail
Sklep@organicdrogeria.pl

 lub korespondencyjny 

Bluelife Media Group 
050-662 Warka 
ul. Grójecka 62
tel. +48 572 253 719